Disclaimer

D oor deze internetsite en/of de op deze website aangeboden informatie te gebruiken, stemt de gebruiker in met onderstaande disclaimer. Onderstaande disclaimer is van toepassing op zowel Amber Albarda als het Better Health Event.

Amber Albarda besteedt veel zorg en aandacht aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op de website. Desondanks is het mogelijk dat de informatie op die op de website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie aangeboden op de website is algemeen van aard en is op geen enkele manier bedoeld als persoonlijk advies.

Amber Albarda aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden, noch van mogelijk opgelopen directe of indirecte schade als gevolg van het bezoek aan deze website en/of het gebruik van de informatie op deze website, in welke vorm dan ook. Claims hieromtrent zijn uitgesloten. Amber Albarda behoudt zich het recht om informatie op de website te wijzigen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf.

Amber Albarda is tevens niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of werking van gekoppelde bestanden en/of websites van derden waarnaar wordt verwezen door middel van hyperlinks.

Copyright

Een gebruiker van de website is niet toegestaan om de op deze website weergegeven informatie en/of beeldmateriaal (gedeeltelijk) te verveelvoudigen, wijzigen, verkopen, openbaar te maken, oneigenlijk te gebruiken, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Contact opnemen hierover kan via info@amberalbarda.nl

Privacy

Amber Albarda respecteert de privacy van haar klanten en gebruikers van de website. Wij zorgen ervoor dat de persoonlijk informatie die je met ons deelt vertrouwelijk wordt behandeld. Alle informatie vind je terug in onze privacy statement.